Пречиствателни станции

Много нашумели са днес въпросите около пречиствателните станции за водите. Опазването на околната среда, различните проектни предложения за създаване на пречиствателни станции около хотели, вили, комплекси и всякакъв вид малки населени места вълнува все по-мащабно хората на двадесет и първи век.

Вече съществуват множество официални представители на големи световни компании разработени именно в предлагане, поддръжка и експлоатация на различните видове пречиствателни станции. Всички те използват уникални методи, спазват високи стандарти и поддържат сравнително най-добър рейтинг по изисквания за тяхното производство.

Производственият им процес е свързан с дългогодишен живот и надеждно изпълнение на пречиствателните съоръжения.

Продължете да четете Пречиствателни станции

Български и вносни пречиствателни станции

Какво отличава пречиствателни станции едни от другите, какви са предимствата на различните между тях? Това са една част от въпросите, които много си задават, преди избора на пречистваща водите система.

Българските пречиствателни станции не отстъпват по качества на вносните такива. Те създават материали с еднакво съдържание, а с тях работят много индустриални предприятия в цяла Европа. Повечето от модулните пречиствателни станции в малки размери, на българския пазар от чуждестранни фирми, не са напълно по изискванията на българското законодателство.

Те отстраняват въглеродния замърсител, без да влияят количествата азот и фосфор. Тяхно предимство е, това, че в българските станции има допълнителна зона, която служи за аеробна стабилизация на излишната биомаса.

Продължете да четете Български и вносни пречиствателни станции