Български и вносни пречиствателни станции

Какво отличава пречиствателни станции едни от другите, какви са предимствата на различните между тях? Това са една част от въпросите, които много си задават, преди избора на пречистваща водите система.

Българските пречиствателни станции не отстъпват по качества на вносните такива. Те създават материали с еднакво съдържание, а с тях работят много индустриални предприятия в цяла Европа. Повечето от модулните пречиствателни станции в малки размери, на българския пазар от чуждестранни фирми, не са напълно по изискванията на българското законодателство.

Те отстраняват въглеродния замърсител, без да влияят количествата азот и фосфор. Тяхно предимство е, това, че в българските станции има допълнителна зона, която служи за аеробна стабилизация на излишната биомаса.

Биомасата от своя страна принадлежи на пълно окисляване и се редуцира в органично съдържание. Това дава възможност излишната тя да бъде премахната от съоръжението и да се оползотвори без отделяне на неприятни миризми.

Излишната биомаса може да се обезводнява и чрез специален контейнер, който се монтира в самото пречиствателно съоръжение. Обезводнената биомаса има концентрат от мокра пръст и позволява да бъде транспортирана и използва в друго състояние. Станциите позволяват профилактика веднъж на 2 години.

В България клиентите се влияят от цената за всяка стока. Не по-различно стой въпроса и с пречиствателните станции. Не са малко и тези, които мислят, че ако дадена стока е вносна ще има по-добро качество. Цената обикновено се определя и от допълнителните екстри, колкото по-многобройни са те, толкова и тя се покачва. Някои от купуващите пречиствателни станции за домовете си се интересуват от тяхната поддръжка и в редки случаи от принципа им на работа и тяхната ефективност.

Капацитета на пречиствателните станции е различен. Често и много от тях позволяват монтирането на втори модул, който гарантирано увеличава капацитета. Биологичният процес се мени от местните условия, което определя и разликите в различните страни и тяхната специфика на производство. Българските пречиствателни станции са съобразени с условията на България.

Биологичният процес е еднакъв, независимо от пречиствателни станции, разликата се състой в това, че произведената в България е по-евтина, няма разходи за транспорт и се гарантира обслужването ù.

В случаите, когато се строи цял комплекс, може да се обединят няколко къщи обслужвани от една пречиствателна станция. В моменти на коопериране на съседи, нещата се менят и всичко е свързано с редица проблеми от типа на разположението на станцията, което трябва да е в нечии от имотите, а това ще е съпроводено с трудно обслужване, поддръжка и заема огромни площи.

Друго характерно за пречиствателните станции е, че те не бива да са в експлоатация. Има и специални методи за поддръжка на станциите, които са в необитавани къщи, за да не се повредят.